Ime podjetja
Porsche Inter Auto d.o.o
Podružnica Porsche Ptujska cesta
Sedež podjetja
Ptujska cesta 150
2000 Maribor
Pravna oblika
Telefon:
+386 2 45 02 660
Faks:
+386 2 45 02 680
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice